Leyshon Williams

Leyshon Williams yw awdur y ddrama 'Y Practis', ond ychydig iawn o wybodaeth sydd gennym amdano. Tybed a oes gennych chi wybodaeth amdano? Cysylltwch â ni.

Noddwyd gan Adran Theatr, Ffilm a Theledu
Mewn cydweithrediad â Theatr Felin-fach ac yn rhan o'r Ŵyl Ddrama

© Cwmni Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw 2019