top of page

Y DRAMÂU

Yn rhan o'r Ŵyl Ddrama, mae Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw a Theatr Felin-fach wedi bod yn casglu dramâu 'slawer dydd o bob cwr o'r wlad. Rydym wedi casglu dros 275 o ddramâu ar ffurf copi caled ac mae'r rhestr lawn i'w gweld yma. Os ydych am weld neu fenthyg unrhyw un o'r dramâu hyn cysylltwch â ni.

 

Rydym wedi dethol a digido nifer o ddramáu sydd ar gael i chi eu lawrlwytho isod. Byddwn yn parhau i ychwanegu dramâu dros y misoedd nesaf, ac os hoffech chi weld drama benodol ar y wefan, cysylltwch â ni.

1.png

Dau Dylwyth

Ieuan Griffiths

Cyhoeddwyd: 

8.png

Y Dyn Swllt

Wil Sam Jones

Cyhoeddwyd: 

9.png

Y Tŷ ar y Rhos

Amy Parry-Williams

Cyhoeddwyd: 

7.png

Dewis Anorfod

J. O. Francis

Cyhoeddwyd: 

6.png

Y Canpunt

Margaret Price, Kate Roberts a Betty Eynon Davies

Cyhoeddwyd: 

5.png

Nawr yw ei hamser hi

Anna Percy Davis

Cyhoeddwyd: 

2.png

I Blant y Bwgan

Wil Sam Jones

Cyhoeddwyd: 

3.png

Llwybrau Anrhydedd

D. Derwenydd Morgan

Cyhoeddwyd: 

4.png

Toriad Dydd

D. T. Davies

Cyhoeddwyd: 

Beddau'r Proffwydi

W. J. Gruffydd

Cyhoeddwyd: 1913

Deufor Gyfarfod

J. O. Francis

Cyhoeddwyd: 1929

Yr Oruchwyliaeth Newydd

Ieuan Griffiths

Cyhoeddwyd: ​1937

Y Practis

Leyshon Williams

Y Pwyllgor

D. T. Davies

Cyhoeddwyd: 1920

Atgofion

Brinley Jones

Y Tu Hwnt i'r Llenni

Eic Davies

Cyhoeddwyd: 1943

Adar o'r Unlliw

J. O. Francis

Deryn Dierth

Ieuan Griffiths

Cythraul y Canu

D. Derwenydd Morgan

SDIMBYDINEUD

Cynhyrchiad gan Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw

Panto Pantycelyn

Euros Lewis

Parc Glas

Addasiad Roger Owen o'r Gelli Geirios gan Tsiecof

Cofia'n Gwlad

Euros Lewis

Drama a gomisiynwyd gan brosiect Cofio’r Rhyfel Mawr

Eglwysi Anghydffurfiol gogledd Ceredigion

2014

Diwedd y Byd

Euros Lewis

Wrth gasglu, cadw a rhoi mynediad i’r gweithiau uchod, rydym wedi gwneud pob ymdrech i drin a thrafod hawliau yn y dull priodol. Rydym wedi ceisio sicrhau ein bod wedi ymdrin â hawliau yn ddiwyd a chytbwys, gan weithredu yn ddidwyll bob amser. Os oes gennych hawl dros waith sy'n cael ei arddangos ar y wefan ac yn gwrthwynebu’r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i’w dynnu oddi ar y wefan drwy gysylltu â ni

bottom of page