top of page

Ar ddydd Sadwrn 17 Medi 2016, yn rhan o'r Ŵyl Ddrama, cynhaliwyd diwrnod cywain ffotograffau, sgriptiau, rhaglenni ac effemera sy'n gofnod o hanes cwmnïau drama Ceredigion. Y nod yw creu archif ddigidol gynhwysfawr o luniau fydd yn gofnod o fwrlwm y cwmnïau drama yn y sir dros y ganrif ddiwethaf. 

Os oes gennych ddeunydd yr hoffech chi eu cyfrannu i'r archif, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth ychwanegol am y lluniau uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni.

bottom of page