top of page

Brinley Jones

Dramodydd a beirniad drama o Frynteg, Pant Dowlais oedd Brinley Jones. Bu’n bennaeth ar ddwy ysgol yn ystod ei yrfa yn Ysgol Gynradd Gellifaelog ac Ysgol Heol Gerrig cyn symud i weithio i Adran Addysg Awdurdod Lleol Merthyr Tudful am oddeutu 38 mlynedd. Roedd yn undebwr mawr a bu’n llywydd ar gangen Merthyr Tudful undeb addysg yr N.U.T.

Roedd Brinley Jones yn ddramodydd adnabyddus a bu’n un o’n arweinwyr mwyaf blaellaw yn natblygiad y ddrama yng Nghymru. Dau o’i ddramau mwyaf adnabyddus yw ‘John a Jâms’ a ‘Siop Newydd’. Brinley Jones oedd beirniad adran Gymraeg y Gynghrair Ddrama Brydeinig, a bu’n feirniad ar y cyd gyda Mr Leyshon Williams, ar gystadlaethau drama yr ieuenctid yn Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun yn 1936. Roedd hefyd yn aelod o bwyllgor drama Ysbyty Cyffredinol Merthyr.

Bu farw ym 1936 yn 54 oed.

Dramâu
  • Atgofion

  • John a Jâms

  • Siop Newydd

bottom of page