top of page

Manylion Yr Ŵyl Ddrama 2017

》 Sioe gerdd CNEIFO! - cynhyrchiad gwreiddiol ac uchelgeisiol mewn cydweithrediad â ‘sgwenwyr, cyfansoddwyr, cynhyrchwyr a pherfformwyr lleol. Dyma gynhyrchiad egnïol fydd yn mynd i’r afael â thraddodiad cydweithredol pwysig yn nghalendr pob ffermwr defaid yn y gorllewin – cneifo. (6-7 Hydref 2017).

》Drama ATGOF ATGOF (gan Euros Lewis) – drama newydd yr ŵyl yn seiliedig ar fywyd, gwaith a chariad Prosser Rhys a Morris Williams. (Teithio yn nhymor yr hydref 2017)

》CREU THEATR – cyfres o weithdai agored ar y grefft o greu gweledigaeth theatrig a’i throi’n sgript neu strwythur ymarfer. (Tymor yr hydref 2017)

 

...a llawer llawer mwy!

 

Os ydych chi'n dymuno noddi'r Ŵyl Ddrama, lawrlwythwch ein Pecyn Noddi.


Sefydlwyd Yr Ŵyl Ddrama gan Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw ar y cyd â Theatr Felin-fach.

 

Mae’n ŵyl annibynnol.

bottom of page